vrijdag 29 juli 2011

What's life all about?

Het leven, jawel een zwaar maar reëel onderwerp. We hebben er tenslotte allemaal dagelijks mee te maken. Waar draait het leven nu eigenlijk om, was de vraag tijdens een lunch met vriendinnen. Waarop de volgende vraag ontstond. Wat hebben we nodig om te kunnen functioneren en moet je jezelf hierover verantwoorden tegenover vrienden en familie?
Werk, studie, cariere maken, familie, vrienden, gezin, liefde, gezondheid, bijdragen aan de maatschappij en eigen geluk. Allemaal aspecten waar een ieder dagelijks mee te maken heeft en keuzes in maakt. Daar waar ik vroeger, en ik ben pas 26, elk weekend aan de bar hing en danste tot de lichten aangingen, hang ik nu ook graag op de bank met mijn liefde. Carrière maken met mijn SPH diploma was voor mij belangrijk, maar nu blijk ik meer baat te hebben bij structuur en een baan van 9.00 tot 17.00. Levensdoelen lijken voor mij dus ook te veranderen.

Afgelopen oktober en november was ik in Durban, Zuid-Afrika waar ik werkte met straatkinderen. Ondanks alle armoede en ziekte werd ik het meest geraakt door de onzekerheid van de kinderen. Ik ben opgegroeid in een veilig en warm gezin. Tot op de dag van vandaag weet ik dat ik altijd kan terugvallen op mijn ouders en vriend, wat er ook gebeurd en wat ik ook doe. Met deze zekerheid functioneer ik op alle vlakken. Op familiear gebied, omdat ik weet dat er van mij gehouden word. In mijn werk, omdat ik weet dat mijn collega's in mij geloven en mijn achterban (ouders en vriend) trots op mij zijn. Ik functioneer op sociaal niveau omdat ik weet dat ik mijzelf kan en mag zijn. Maar wat als je dit alles niet hebt? Hoe functioneer je dan?

De straatkinderen in Durban leiden een, voor hen, normaal leven. Elke dag is anders en plannen doen ze niet. Per dag kijkt een kind dat leeft in de keiharde straatwereld hoe hij of zij kan overleven. En dat alles zonder ouders, familie, veiligheid, werk, studie en thuis. Daar waar ik mijn zekerheid van functioneren hang aan mijn 'thuis', functioneren zij zonder 'thuis'.
Wat is het, gezien het feit dat een 'thuis' hebben geen noodzaak is, dat een mens nodig heeft om te leven?

Als ik mij voorstel dat ik geen achterban heb om op te bouwen en vertrouwen, geen veilig thuis of lieve vrienden, kan ik nog steeds functioneren? Want het is prettig om te weten dat er mensen in mij geloven, maar daarnaast geloof ik ook in mijzelf. En dat geloof zou voldoende moeten zijn om te leven. Een vaste plek is daarbij belangrijk, maar niet noodzakelijk. Iets dat ik 'thuis' kan noemen, of gewoon een plek waar ik leef. Dan kan ik mijn leven leiden. Ondanks dat de kinderen in Durban geen 'thuis' hebben, hebben ze wel een plek om naartoe te gaan namelijk de life-space van Umthombo. Door de verschillende programma's die het project aanbiedt wordt het beste in de kinderen naar boven gehaald waardoor ze meer in zichzelf geloven en zelfvertrouwen creëren. Een stukje veiligheid en 'thuis' op een heel ander niveau.

Om terug te komen op de vraag die ik eerder stelde vind ik dat het leven draait om hetgeen ik belangrijk vind. Ik kan functioneren door mijn zelfvertrouwen en vertrouwen door anderen in mij. Maar als ik een keuze maak vertrouw ik op mijn eigen oordeel en inzicht, waarbij ik soms een hulplijn inschakel.
Waar het leven om draait is voor iedereen anders. Elk mens bepaald zelf waar zijn of haar leven om draait en hoeft zich hierover, mits dit binnen de normen en waarden van de samenleving past, niet te verantwoorden. Want zeg nou zelf, niemand zit erop te wachten om uit te leggen waarom hij of zij op de bank hangt, elke avond op stap gaat, die goede baan opzegt, een extra studie volgt of de liefde van zijn of haar leven los laat of juist niet laat gaan.

Het leven draait voor mij om geluk, liefde en geven. Alledrie vage begrippen die voor mij een zware lading hebben. Geluk door blij te zijn met wie ik ben en te doen waar ik achter sta. Liefde door te houden van mijn familie, vriend en vrienden en weten dat dit wederzijds is. Geven door mij in te zetten voor minderheden, mijn steentje bij te dragen aan de maatschappij. Dat is voor mij belangrijk, waardoor ik elke dag functioneer.
Van bankhangen tot vrijwilligerswerk, van uitgaan tot familiebezoek. Daar draait voor mij het leven om.

Geen opmerkingen: